Prawo spadkowe

Klienci Kancelarii radcy prawnego mogą liczyć na pomoc prawną w następującym zakresie:

  • porady prawne dotyczące między innymi: zasad dziedziczenia, sporządzania testamentów, jak również umów spadkowych, a nadto kwestii związanych z działem spadku,
  • pomoc w przygotowaniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
  • reprezentowanie klienta w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • doradztwo oraz reprezentowanie klienta w dochodzeniu roszczeń o zachowek,
  • doradztwo oraz reprezentacja przed sądem w sprawach o dział spadku.
  • Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii świadczą usługi prawne zarówno na terenie Poznaniu jak i poza apelacją poznańską.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to instytucja, której celem jest zabezpieczenie interesów najbliższych osób spadkodawcy. Zgodnie z treścią art. 991 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa wartości udziału, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli natomiast uprawnionym jest osoba trwale niezdolna do pracy bądź małoletni zstępny – wówczas zachowek wynosi 2/3 udziału.

Uprawniony do zachowku ma względem spadkobiercy roszczenie o zapłatę kwoty równoważnej wartości jego udziału w spadku. Do spadku obliczanego na potrzeby zachowku nie dolicza się pewnego rodzaju przedmiotów, między innymi drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych w danych stosunku, ani dokonanych przed więcej niż dziesięcioma laty, licząc od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu (do dnia 23 października 2011 roku termin ten wynosił trzy lata).

Ocena