Mediator

Na czym polega rola mediatora?

Pomimo, iż to strony są tym najistotniejszym elementem w toku postępowania mediacyjnego, to jednak osobę mediatora jest tym istotnym spoiwem, którego rolą jest przede wszystkim dbałość o umożliwienie stronom swobodnego wypracowania porozumienia.

Mediator to nie sędzia, czy arbiter, jego kompetencją nie jest więc rozstrzyganie sporów. Głównym zadaniem mediatora jako osoby bezstronnej jest pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnej drogi do rozwiązania konfliktu.

WAŻNE!

Postępowanie przed mediatorem jest dobrowolne. Żadna ze stron nie może zostać zmuszona do udziału w mediacjach.

Mediator dba o to, aby obie strony miały takie same prawa w trakcie całego postępowania mediacyjnego.

Mediatora powinna cechować bezstronność i neutralność – mediator nie narzuca stronom gotowych rozwiązań, nie poddaje stron krytyce, nie wydaje własnych opinii.

Mediator nie może ujawnić tego, co usłyszał podczas spotkania mediacyjnego, z uwagi na fakt, iż mediacje objęte są tajemnicą.

Ocena