Prawo pracy

Kancelaria radcy prawnego z siedzibą w Poznaniu (oddział w Jarocinie) oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy – zarówno indywidualnego jak i zbiorowego w następującym zakresie:

 • Dochodzenie roszczeń o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy (m. in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
 • Prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji-zarówno przed sądem w Poznaniu jak i poza apelacją poznańską.
 • Doradztwo w zakresie praw przysługującym pracownicom w ciąży.
 • Pomoc przy wypowiadaniu umów o pracę.
 • Doradztwo prawne w sprawach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy.
 • Sporządzanie informacji oraz opinii prawnych w kwestiach dotyczących prawa pracy.
 • Możliwość obsługi prawnej na rzecz pracodawców.

Ocena