Prawnik, Radca Prawny -  Rozwód Poznań

Obecnie instytucja małżeństwa nie jest już tak trwała, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Pomimo tego, decyzja o złożeniu pozwu o rozwód nie jest decyzją prostą. Często przed podjęciem tego pierwszego kroku jakim jest złożenie pozwu do sądu zadajemy sobie pytania: czy to na pewno rozsądna decyzja? Czy jeszcze poczekać i dać małżonkowi szansę? Czy sąd orzeknie w moim przypadku wyłączną winę mojego małżonka? Czy będę zabezpieczona/zabezpieczony finansowo? Jak nasze rozstanie zniesie dziecko (dzieci)? Na jakie alimenty mogę liczyć dla mego dziecka?

Te i wiele innych, niełatwych pytań, jakie pojawiają się już na tym etapie sprawia, iż często emocje biorą górę nad rozsądkiem. Stąd też tak istotną kwestią jest pomoc wykwalifikowanego adwokata, czy radcy prawnego, którego szeroka wiedza, doświadczenia oraz spojrzenie na sprawę z dystansu pozwoli klientom przejść we względnym spokoju przez ten jakże trudny okres w ich życiu.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie konsultacji prawnych jak i reprezentacji sądowej. Prowadzimy sprawy sądowe zarówno na terenie Poznania jak i poza apelacją poznańską.

Kancelaria świadczy usługi dotyczące szeroko rozumianej tematyki rozwodowej w następującym zakresie:

  • sporządzanie pozwów o rozwód, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych w toku postępowania,
  • pomoc w prowadzeniu postępowań w sprawach o rozwód bez orzekania o winie jak również w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie rozkładu pożycia,
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądów I instancji, a nadto zażaleń na postanowienia w toku postępowania o rozwód,
  • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących warunków rozwodu między małżonkami,
  • prowadzenie spraw o separację.

Rozwód Poznań -  kiedy orzeczenie rozwodu jest możliwe?

Zgodnie z polskim prawem, warunkiem koniecznym dopuszczalności rozwodu jest łączne wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli choć jedna z przesłanek nie zostanie spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet w sytuacji, w której zgodnie żądają tego oboje małżonkowie.

Rozwody Poznań  - trwały i zupełny rozkład pożycia

Rozkład pożycia zostaje uważa się za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami, a mianowicie: duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Jednak należy mieć na uwadze, iż również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków – a więc gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu – sąd może orzec rozwód, jeżeli spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu, a wspólne zamieszkanie jest jedynie podyktowane sytuacją ekonomiczną małżonków.

Odnośnie badania trwałości rozkładu sąd ocenia przede wszystkim, czy biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu.

Należy również mieć na uwadze, iż sąd pomimo zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ocena