Koszt porady prawnej od godziny 9:00 do godziny 17:00 - 200 zł brutto. Koszt porady prawnej od godziny 17:00 oraz w soboty - 250 zł brutto.

 

Kancelaria stosuje następujące sposoby wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Rozliczenie godzinowe.
 • Wynagrodzenie za poprowadzenie danej sprawy – jego podstawę stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku, w którym określono tak zwane „stawki minimalne”.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Biorąc pod uwagę, iż każda sprawa, z którą trafia klient jest inna, odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stanem faktycznym oraz stopniem skomplikowania, a w konsekwencji - nakładem pracy radcy prawnego - z tego względu wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest z Państwem indywidualnie.

 • Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o rozwód lub o separację: Najczęściej wynagrodzenie Kancelarii waha się pomiędzy 2.000 zł - 2.500 zł przy nieskomplikowanej sprawie o rozwód/separację (nieskomplikowany rozwód to rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia, bez konfliktu o opiekę nad dziećmi oraz alimenty). W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym (tj. ustalanie winy w rozkładzie pożycia, dochodzenie alimentów od małżonka, czy też spór w zakresie opieki nad dziećmi i alimentów) wynagrodzenie Kancelarii może oscylować w granicach 5.000 zł – 6.000 zł
 • Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o alimenty: od 1.500 zł (w zależności od stanu faktycznego).
 • - Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy związanej z ustaleniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a także – sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem: od 2.500 zł do 4.000 zł.
 • Koszt sporządzenia pism procesowych w imieniu Klienta: od 600 zł do 1.000 zł (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności materiału dowodowego).
 • Sprawy o zachowek. Z uwagi na fakt, iż roszczenie o zachowek wyraża się w oznaczonej kwocie pieniężnej wynagrodzenie za prowadzenie tego typu sprawy wynika z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości to znaczy, iż wysokość wynagrodzenia dla pełnomocnika zależy od wysokości dochodzonego roszczenia. Jednakże w tego typu sprawach można także umówić się na wynagrodzenie mieszane, czyli takie, którego elementem jest premia od sukcesu.
 • Sądowy dział spadku, wynagrodzenie zależy przede wszystkim od wartości spadku, zgłaszanych roszczeń ubocznych, jak o nakłady, najczęściej wynagrodzenie wynosi tu od 4.000 zł przy zasadniczo nieskomplikowanym stanie faktycznym. W tym wypadku również istnieje możliwość umówienia się na wynagrodzenie mieszane.
 • Stwierdzenie nabycia spadku, uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku: od 1.000 zł.