Prawo administracyjne

Kontakt z administracją publiczną dla wielu przedsiębiorców (jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej)często jest nieprzyjemną koniecznością. Specyfika, stopień skomplikowania spraw administracyjnych, a nadto próby przebrnięcia przez „morze” przepisów sprawia, że przedsiębiorcy zamiast skupić się na zarządzaniu swą firmą, poniekąd tracą czas na zmaganie się z zawiłą procedurą administracyjną. Można tego uniknąć powierzając sprawy administracyjne doświadczonemu pełnomocnikowi.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności:

  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji,
  • sporządzanie zażaleń na wydane postanowienia oraz skarg na bezczynność organów,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
  • przygotowywanie i kierowanie skarg do sądów administracyjnych,
  • analiza stanu prawnego w zakresie praw i obowiązków przysługujących określonym podmiotom.

Ocena