Antywindykacja

Dochodzenie swych praw na etapie postępowania windykacyjnego czy tez egzekucji komorniczej dla większości osób zadłużonych może wydać się na tyle skomplikowane. Dlatego też nie zawsze decydują się oni na podjecie kroków mających na celu umorzenie zadłużenia lub zminimalizowanie jego wysokości. Często wynika to chociażby z niewiedzy, jakie środki przysługują osobom zadłużonym. Warto zatem skorzystać z pomocy fachowych pełnomocników, którzy zadbają o to aby zweryfikować poprawność działania firm windykacyjnych oraz sądów oraz pomóc osobom zadłużonym w przypadku zaistnienia realnej możliwości zminimalizowania swego zadłużenia.

Kancelaria oferuje Państwu następujący zakres usług:

  • doradztwo prawne, w tym analiza i ocena sytuacji prawnej dłużnika,
  • pomoc w negocjacjach z wierzycielami,
  • pomoc prawna na etapie postępowania sądowego,
  • pomoc w zakresie przedawnionych roszczeń.

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą antywindykacją, a mianowicie obsługą prawną mającą na celu pomoc w wyjściu z zadłużenia. Obszar naszej działalności obejmuje:

  1. Pomoc w oddłużeniu osób, które otrzymały z sądu (e-sądu) nakaz zapłaty.
    Należy mieć na uwadze, iż wydawane przez sądy nakazy zapłaty niejednokrotnie dotyczą długów przedawnionych, inne zasądzają od dłużnika kwoty znacznie wyższe niż wynika to z faktycznego zadłużenia. Co należy zrobić? Przede wszystkim jeżeli uznamy, iż nakaz zapłaty w jakikolwiek sposób jest krzywdzący należy złożyć do sądu sprzeciw(zarzuty) od nakazu zapłaty w celu wykazania na rozprawie, iż roszczenie powoda jest nieprawidłowe, tj. przykładowo nie dotyczy w istocie osoby wskazanej jako pozwany, dotyczy roszczenia już przedawnionego, czy też zawyżonej w kwoty zasądzonej w nakazie zapłaty.
  2. Pomoc prawna dla dłużnika, który o wydanym przez sąd nakazie zapłaty powziął wiedzę dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego.
    Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dłużnik do momentu otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, nie zdaje sobie sprawy, iż toczyło się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie sądowe. Niewielu dłużników zdaje sobie sprawę, iż również na tym etapie sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Warto w takiej sytuacji zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika celem przeanalizowania stanu faktycznego i oceny ewentualnych szans na pozytywne zakończenie sprawy.

Ocena