Zakładanie i obsługa prawna spółek oraz przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na wybraną formę oznacza permanentne zmagania z obowiązującym stanem prawnym, który to podlega nieustannym zmianom.

Przedsiębiorcy nierzadko zadają sobie pytanie, czy stała obsługa prawna radcy prawnego lub adwokata jest im w istocie potrzebna. W praktyce dość często sięgają oni po pomoc prawną dopiero wówczas gdy popadną w spór z kontrahentami, czy też ich działania napotkają na przeszkody ze strony organów administracji publicznej.

Stała obsługa prawna oznacza dla przedsiębiorcy bieżące doradztwo związane z prowadzoną firma, w tym w szczególność porady prawne, sporządzanie i analizy umów, a nadto reprezentowanie interesów przedsiębiorcy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji.

Z całą pewnością zaletą zlecenia stałej obsługi prawnej jest posiadanie u swego boku profesjonalisty zorientowanego w sprawach przedsiębiorcy, znającego specyfikę jego działalności branżowej. Doświadczenie pokazuje, iż stała współpraca z zaufanym adwokatem/radcą prawnym pozwala uniknąć wielu problemów.

Nierzadko przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy rozpoczynają funkcjonowanie, nie zdają sobie sprawy z wielości zagadnień, jakie winny zostać uporządkowane, aby uchronić się od późniejszych negatywnych konsekwencji prawnych.

Kancelaria posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek oraz przedsiębiorców, świadcząc pomoc prawną w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne dotyczące wyboru najoptymalniejszej formy prowadzenia działalności;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki;
  • rejestracja spółek, a nadto dokonywanie późniejszych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych dla spółek, takich jak: regulaminy, uchwały zarządu, uchwały walnego zgromadzenia;
  • sporządzanie umów handlowych oraz umów pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie windykacji roszczeń;
  • doradztwo w zakresie RODO;
  • reprezentacja przed sądami i organami administracji.

Ocena