Alicja Gralińska-Kozieł

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych oraz komorników sądowych. Od 2015 roku współpracuje z adw. Karoliną Falewską, a nadto z kancelariami radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Radca prawny Alicja Gralińska-Kozieł posiada również uprawnienia mediatora rodzinnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy, administracyjnym oraz egzekucyjnym.

Certyfikaty

Tomasz Baum

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Specjalista z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, cywilnego oraz z zakresu spraw gospodarczych.
Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Nadto specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w zakresie prawa upadłościowego.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.