Radca prawny

Alicja Gralińska-Kozieł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych oraz komorników sądowych. Od 2015 roku współpracuje z adw. Karoliną Falewską, a nadto z kancelariami radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Radca prawny Alicja Gralińska-Kozieł posiada również uprawnienia mediatora rodzinnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy, administracyjnym oraz egzekucyjnym.

Certyfikaty

Adwokat

Tytus Jęcz

Adwokat Tytus Jęcz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Aplikację adwokacką odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a od 2011 roku wykonuje zawód adwokata. Jest zarówno obrońcą w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych oraz w sprawach karno-skarbowych, jak i reprezentuje interesy pokrzywdzonych w ww. postępowaniach. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest problematyka przestępstw popełnianych w związku z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej.

Aplikantka radcowska

Hanna Kruczkowska

Aplikantka radcowska I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W lipcu 2020 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pt. "Orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną" obroniła na oceną bardzo dobrą. Zawodowo specjalizuje się głównie w prawie cywilnym i rodzinnym. Prywatnie interesuje się tańcem i kulturą flamenco oraz modą.

Tomasz Baum

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Specjalista z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, cywilnego oraz z zakresu spraw gospodarczych.
Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Nadto specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w zakresie prawa upadłościowego.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Ocena