Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o rozwód lub o separację.

Wynagrodzenie Kancelarii przy nieskomplikowanej sprawie o rozwód/separację (tj. rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia, bez konfliktu o opiekę nad dziećmi oraz alimenty) waha się pomiędzy 2.500 zł – 3.000 zł;

W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym (tj. ustalanie winy w rozkładzie pożycia, dochodzenie alimentów od małżonka, czy też spór w zakresie opieki nad dziećmi i alimentów) wynagrodzenie Kancelarii może oscylować w granicach 5.000 zł – 7.000 zł.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o alimenty.

Wynagrodzenie kształtuje się w przedziale od 2.000 zł (w zależności od stanu faktycznego).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy związanej z ustaleniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a także – sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem: 2.500 zł - 5.000 zł.

Koszt sporządzenia w imieniu Klienta pism procesowych: koszt ten zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności materiału dowodowego: 600 zł - 1.000 zł.

Koszt udziału pełnomocnika w rozprawach:

  • udział w rozprawie w sądzie na terenie miasta Poznań: 300 zł,
  • udział w rozprawie w pozostałych sądach: koszt ten uzależniony jest od odległości oraz potencjalnego czasu trwania rozprawy, tj. 300 zł za udział w rozprawie oraz 100 zł za każdą godzinę przeznaczoną na dojazd do sądu i powrót.

Ocena