Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zachowek oraz o sądowy dział spadku.

Z uwagi na fakt, iż roszczenie o zachowek wyraża się w oznaczonej kwocie pieniężnej wynagrodzenie za prowadzenie tego typu sprawy wynika z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości to znaczy, iż wysokość wynagrodzenia dla pełnomocnika zależy od wysokości dochodzonego roszczenia.

Zgodnie z treścią wspomnianego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jednakże w tego typu sprawach można także umówić się na wynagrodzenie mieszane, czyli takie, którego elementem jest premia od sukcesu. W takim przypadku początkowe wynagrodzenie Kancelarii wynosi połowę stawki minimalnej oraz 10% od zasądzonej przez sąd kwoty.

Prowadzenie sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku: koszt prowadzenia sprawy: 1.000 zł - 1.500 zł

Prowadzenie sprawy sądowej w zakresie uzyskania zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku: 1.000 – 1.500 zł.

Koszt sporządzenia w imieniu Klienta pism procesowych: koszt ten zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności materiału dowodowego: 600 zł - 1.000 zł.

Koszt udziału pełnomocnika w rozprawach:

  • udział w rozprawie w sądzie na terenie miasta Poznań: 300 zł,
  • udział w rozprawie w pozostałych sądach: koszt ten uzależniony jest od odległości oraz potencjalnego czasu trwania rozprawy, tj. 300 zł za udział w rozprawie oraz 100 zł za każdą godzinę przeznaczoną na dojazd do sądu i powrót.

Ocena