Kancelaria w zakresie bieżącego doradztwa związanego z prowadzoną firmą (tj. porady prawne, sporządzanie i analizy umów, udział w mediacjach, negocjacjach) oferuje możliwość rozliczania godzinowego oraz ryczałtowego.

 • Rozliczenie godzinowe – stawka 200 zł netto za godzinę pracy;
 • Rozliczenie ryczałtowe (stała obsługa prawna):
Pakiet "MINIMUM" Pakiet "STANDARD" Pakiet "PREMIUM"
Miesięczna ilość godzin pracy prawnika 5 10 15
Konsultacje telefoniczne TAK TAK TAK
Konsultacje internetowe TAK TAK TAK
Windykacja przedsądowa (wezwania do zapłaty) - TAK TAK
Prowadzenie negocjacji i mediacji - - TAK
Dodatkowe godziny po wykorzystaniu limitu w cenie 200 zł + VAT 180 zł + VAT 150 zł + VAT
Rabat na obsługę procesów 5% 10% 15%
Cena 1.000zł + VAT 1.800zł + VAT 2.250 zł + VAT

Wybierając jeden z oferowanych Pakietów zyskują Państwo:

 • obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
 • bieżący dostęp do konsultacji prawnych zarówno telefonicznych jak i on-line,
 • udział prawnika w mediacjach i negocjacjach,
 • przejrzyste zasady rozliczania za obsługę prawną,
 • zniżki na reprezentację w postępowaniach sądowych.

Koszt postępowania sądowego w sprawach o roszczenia pieniężne:

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszt udziału pełnomocnika w rozprawach:

 • udział w rozprawie w sądzie na terenie miasta Poznań: 300 zł,
 • udział w rozprawie w pozostałych sądach: koszt ten uzależniony jest od odległości oraz potencjalnego czasu trwania rozprawy, tj. 300 zł za udział w rozprawie oraz 100 zł za każdą godzinę przeznaczoną na dojazd do sądu i powrót.

Ocena