System dozoru elektronicznego

Instytucja dozoru elektronicznego oznacza możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.  Jednocześnie skazany poddany jest ścisłej kontroli za pomocą środków technicznych (m.in. nadajnik, centrala, rejestratory). Dozór elektroniczny może być  jednak zastosowany wyłącznie w sytuacji gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku, przy czym istnieje również możliwość  odbycia w systemie dozoru elektronicznego kilku kaprzy założeniu, że ich suma nie przekracza 1 roku.

Więcej “System dozoru elektronicznego”