Zastępcza kara pozbawienia wolności

Sąd wydaje wyrok skazujący, w którym wymierza karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Po uprawomocnieniu się wyroku kurator zawodowy wzywa skazanego, aby stawił się w celu ustalenia miejsca i czasu wykonywania owych prac.

Skazany pomimo wezwania nie stawia się (ewentualnie – pomimo stawiennictwa, skazany nie przystępuje do wykonywania prac). W konsekwencji kurator kieruje do sądu wniosek dotyczący zmiany orzeczonej kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Więcej “Zastępcza kara pozbawienia wolności”

Podsłuchiwanie i nagrywanie małżonka w sprawach rozwodowych

W lipcu 2017 roku do naszej Kancelarii zgłosiła się pani Anna L. Nasza klientka wnioskowała o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym Jarosławem L. przez rozwód z wyłącznej winy męża. Jako przyczynę wskazała niewierność i nielojalność męża w stosunku do niej, zaś jako dowody – między innymi wynik obserwacji detektywistycznej oraz nagrania rozmów telefonicznych jakie pozwany prowadził zarówno z powódką jak i ze swą kochanką. Pierwsze pytanie, jakie nasunęło się pani Annie na myśl brzmiało: „Czy owe dowody są dopuszczane w sprawie rozwodowej? Czy coś mi grozi za takie działania?

Więcej “Podsłuchiwanie i nagrywanie małżonka w sprawach rozwodowych”

System dozoru elektronicznego

Instytucja dozoru elektronicznego oznacza możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.  Jednocześnie skazany poddany jest ścisłej kontroli za pomocą środków technicznych (m.in. nadajnik, centrala, rejestratory). Dozór elektroniczny może być  jednak zastosowany wyłącznie w sytuacji gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku, przy czym istnieje również możliwość  odbycia w systemie dozoru elektronicznego kilku kaprzy założeniu, że ich suma nie przekracza 1 roku.

Więcej “System dozoru elektronicznego”

Konstytucja Biznesu, czyli zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to projekt pakietu zmian ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą następujących kwestii:

1. Pierwsze pół roku bez opłacania składek ZUS

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą mogły skorzystać ze zwolnienia opłacania składek w zakresie ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, iż obowiązkowymi będą jedynie składki zdrowotne.

Więcej “Konstytucja Biznesu, czyli zmiany w prawie dla przedsiębiorców”