Przedawnienie roszczeń

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie Sąd Rejonowy w Pile wyrokiem z dnia 2 marca 2018 roku po rozpoznaniu sprawy z powództwa easyDebt NSFIZ zasądził od pozwanych kwotę 21.300,00 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie, co oznacza, iż klienci Kancelarii nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz powoda kwoty 202.116,99 zł, której to powód dochodził pozwem z dnia 6 marca 2017 roku

Więcej “Przedawnienie roszczeń”